Đầu ghi dahua DHI-XVR4116HS-X

4.600.000 2.300.000