Bát U kịp cửa kính dùng cho khóa từ

430.000

Elock-UBM BÁT U KHÓA TỪ, Bracket for Electromagnetic Lock U type

– Trọng lượng 0.5kg