Bát trên PRO-UBB

630.000

  • Elock-UBB BÁT TRÊN KHÓA CHỐT CỬA KÍNH, Upper Bracket for Bolt Lock
  • Bát trên khóa chốt giữ khóa chốt kẹp vào đố kính của cửa kính, thẩm mỹ, đẹp.
  •  Đố trên của cửa là tấm kính.
  • Trọng lượng: 1.7k