Bát dưới kịp cửa kính khóa chốt

Liên hệ

  • Elock E-LBB BÁT DƯỚI KHÓA CHỐT, Lower Bracket for Bolt Lock

    – Bát dưới khóa chốt kẹp cánh cửa kính và giữ chốt thả khóa cửa của khóa chốt

    – Tạo thẩm mỹ trong không gian kính của bạn.

    – Trọng lượng 0.6kg